Recent Videos from Academ-e School In a Box:

FILIPINO06L23: Pagtukoy sa Gamit ng Pang-uri

FILIPINO05L23: Pagtukoy sa Pang-uring Paari

FILIPINO04L23: Pang-uring Pamilang